HOE GAAT UW ORGANISATIE OM MET VEILIGHEID?

 

Alle activiteiten in een bedrijf of organisatie hebben intrinsiek een zeker risico in zich. Van de routinehandeling op de werkvloer tot de acceptatie van een grote opdracht met onbekende nieuwe aspecten. En altijd spelen dezelfde vragen:

'Welke risico's zien we?'

'Hoe vermijden we ongewenste scenario's?'

'Welke maatregelen zijn er om de onverhoopte gevolgen daarvan in te dammen?'

 

Wordt er in uw bedrijf of organisatie oprecht aandacht besteed aan veiligheid?

Of wordt er toch nog iets aan het toeval overgelaten?


‘Ik heb geen enkel onderzoek naar een grote ramp gedaan waarbij niet een groot aantal betrokkenen al lang wist van de onveilige situatie. Men had alleen niet de moed om er over aan de bel te trekken'. 

Pieter van Vollenhove, voormalig voorzitter Onderzoeksraad voor de veiligheid.

.